KubTab - Ukážky z programu

Ukážky z programu

Video ukážky k obsluhe programu

Ukážka zadávania výrezov pre výpočet objemu kmeňa bez kôry, s následným vygenerovaním dokladu o pôvode dreva vo formáte PDF. Doklad je možné odoslať e-mailom odberateľovi.
Ukážka tlačenia dokladu o pôvode dreva na mobilnej tlačiarni MZ 320 od spoločnosti Zebra technologies.
Ukážka zadávania údajov pre výpočet objemu dreva v hromadách.
Ukážka zadávania údajov pre výpočet objemu žrďoviny.
Ukážka zadávania údajov pre ťažbu dreva.

KubTab PC

Údaje na tlač dokladu o pôvode dreva Výstup dokladu o pôvode dreva
Formulár na tlač dokladu o pôvode dreva. Ukážka výstupu - doklad o pôvode dreva.
Údaje na tlač súhlasu k ťažbe dreva Výstup súhlasu k ťažbe dreva
Formulár na úpravu údajov pre tlač súhlasu na ťažbu dreva Ukážka výstupu - súhlas na ťažbu dreva
Údaje na tlač vyznačených stromov k ťažbe dreva Výstup vyznačených stromov k ťažbe dreva
Formulár na doplnenie údajov na tlač vyznačených stromov k ťažbe dreva Ukážka výstupu - vyznačených stromov k ťažbe dreva