KubTab - Cenník

Cenník programu

Program Platnosť licencie
[roky]
Pri kúpe
[kusov]
Cena bez DPH/kus
[€]
Cena s DPH/kus
[€]
KubTab 1 1 až 10 100 120
1 11 a viac dohodou dohodou
2 1 až 10 160 192
2 11 a viac dohodou dohodou

Pri kúpe licencie programu KubTab, získavate automaticky aj licenciu na program KubTab PC. V cene je zahrnutá aktualizácia a technická podpora na program KubTab a KubTab PC na predplatené obdobie. V cene nie je zahrnutá technická podpora na zariadenie, výnimka je iba ak bolo zariadenie zakúpené od distribútora programu.

Cenník mobilnej tlačiarne

Produkt Cena bez DPH/kus
[€]
Cena s DPH/kus
[€]
Tlačiareň Zebra ZQ 320 400 480
Konfigurácia tlačiarne Zebra ZQ 320 15 18

Pre správnu funkčnosť každej tlačiarne je potrebná jej konfigurácia. Uvedená cena konfigurácie je podmienená kúpou zariadenia u našich predajcov. Pod pojmom konfigurácia sa rozumie nastavenie Bluetooth a nahratie fontu písma, ktorý podporuje diakritiku.

Cenník dodatočných služieb

Služba Jednotka Cena bez DPH
[€]
Cena s DPH
[€]
Inštalácia programu KubTab a KubTab PC alebo prenesenie licencie z jedného na druhé zariadenie 1 ks 10 12

Ako si objednať program KubTab