KubTab - Kubíkovacie tabuľky, Ťažba dreva

Nová verzia 2.4

Novinky verzie 2.4 sú:

Nová verzia 2.3

Novinkami KubTab verzie 2.3 je možnosť tlačenia odvozných lístkov priamo zo zariadenia na wifi tlačiareň a prednastavenie čísla ciachy.
Novinky verzie 2.3 sú:

Verzia 2.2

Hlavnou novinkou KubTab verzie 2.2 je podpora programu WebLES od spoločnosti Foresta SK. Pribudla možnosť exportovania súborov s objemami výrezov a hromád z KubTab priamo do programu WebLES.
S touto novinkou pribudli nasledovné funkcie:

Ďalšie novinky:

Verzia 2.1

Novinkami KubTab verzie 2.1 je možnosť exportu dokladu o pôvode dreva vo formáte PDF alebo PNG (obrázok) a nové objemové jednotky H7BK, H7SK, SSK, TSK pri výpočte objemu stromov.
Čo je nové vo verzii 2.1:

HP OfficeJet 100 Mobile

Vďaka novej funkcii export dokladu do PDF/PNG (obrázok) je možné vytvoriť dokument v týchto formátoch, ktorý je následne možné odoslať prostredníctvom e-mailu priamo zo zariadenia. Pomocou externej aplikácie na tlač dokumentov z operačného systému android (napr. PrinterShare™ Mobile Print, StarPrint - just Print!) je možné tlačiť Pdf (formát A4) aj priamo zo zariadenia pomocou rozhrania Bluetooth alebo Wifi.V prípade požiadavky na mobilnú tlač je možné použiť aj atramentovú tlačiareň "HP OfficeJet 100 Mobile" s funkciou bezdrôtovej tlače pomocou technológie Bluetooth a vstavanou batériou pre zabezpečenie mobility. Tlačiareň je dostupná vo viacerých obchodoch v cenovej relácii cca 250€.

Verzia 2.0

Hlavná novinka KubTab verzie 2.0 je evidencia a výpočet objemu stromov vyznačených do ťažby vrátane tlače potrebných príloh a súhlasu na ťažbu dreva. Popri tejto novinke boli vylepšené aj súčasné funkcie programu.
Čo je nové vo verzii 2.0:

Kubíkovanie dreva, Ťažba dreva

Účel programu

Program KubTab je prioritne určený pre mobilné zariadenia a slúži na:

Výhody programu

Technické požiadavky na program

Program KubTab je vhodný pre všetky zariadenia podporujúce operačný systém Android. Jedná sa o zariadenia ako napr. mobilný telefón, tablet, vreckový počítač, niektoré elektronické čítačky a iné zariadenia. Na spomínaných zariadeniach musí byť nainštalovaný OS Android vo verzii minimálne 2.2. Minimálne požiadavky na spoľahlivú inštaláciu a chod programu:

Optimálne požiadavky na zariadenie:

Odolné mobilné telefóny

Odolné mobilné telefóny

Výstup z programu

Tlačený výstup zabezpečuje mobilná tlačiareň Zebra ZQ 320 a HP OfficeJet 100 Mobile alebo program KubTab PC.

Mobilná tlačiareň Zebra ZQ 320:

Mobilná tlačiareň HP OfficeJet 100:

Program KubTab PC: